Center för innovation

Ett center för innovation öppnar under hösten 2023 i Oceanhamnen. Centret ska bli en mötesplats för kommun, näringsliv och akademi och ska främja arbetet med innovation i hela staden och dess verksamheter. Målet är att vi tillsammans ska ta fram lösningar på våra gemensamma samhällsutmaningar.  

Stadens nya avdelning för innovation kommer att ha centret som sin arbetsplats. Avdelningen är indelad i två enheter, Innovationsstöd och Programstöd, som båda arbetar med att stötta innovations- och utvecklingsprojekt. Med centret på plats i Oceanhamnen blir vi också en tydlig aktör i innovationsdistriktet HEIDI.